Zapisy na Wyjazd narciarski do Karpacza

Informacje o uczestniku

:
:
:
:
:
:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika Półkolonii przez Klub Sportowy Dobra Marina w podanym niżej celu: a) realizacja zajęć sportowych na Dobrych Półkoloniach organizowanych przez Klub Sportowy Dobra Marina zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RODO), b) kontaktowanie się odnośnie działalności Klubu Sportowego Dobra Marina zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, c) wykorzystanie zdjęć i filmów przedstawiających Uczestnika Półkolonii (w tym plakaty i ulotki, prasa, telewizja, Internet) z Dobrych Półkolonii w sposób nienaruszający prywatności i godności Uczestnika Półkolonii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i e RODO, d) używanie wizerunku Uczestnika Półkolonii do promocji Klubu Sportowego Dobra Marina, jak i sponsorów Klubu Sportowego Dobra Marina zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Dobra Marina, ul. Brązowa 62/7, 70-781 Szczecin (email: biuro@dobramarina.eu). Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od Państwa lub Uczestnika Półkolonii oraz z źródeł publicznie dostępnych. Dane osobowe nie będą przetwarzane transgranicznie, dane osobowe nie będą profilowane ani nie będzie następowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w związku z wymogami prawa RP. Kategorie tych podmiotów to: banki, firmy płatnicze, firmy księgowe, urzędy skarbowe, policja, sądy. Klub Sportowy Dobra Marina zobowiązany jest do zachowania tajemnicy powierzonych mu danych osobowych. Klub Sportowy Dobra Marina zobowiązany jest do przestrzegania reguły minimalizacji danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w zakresie realizacji działań statusowych. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zachowując bezpieczeństwo, integralność i poufność. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do żądania od Klubu Sportowego Dobra Marina dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cena do zapłaty: 1899 PLNPowrót